Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zasady wnoszenia oraz warunki i tryb zwalniania z opłat za studia dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 - zarządzenie nr 26 z 2019 z późn. zm. 2023-09-30 08:54:56
program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Mechatronika - ESE- pismo okólne nr 15 z 2021 2021-05-24 12:04:46
Opłaty za pokoje studenckie w domach studenckich w okresie 01.08.2021-31.07.2022r- Zarządzenie nr 36/2021 2021-04-30 15:13:53
Opłaty za studia pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 - Zarządzenie nr 34/2021 2021-04-30 11:45:07
Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022 pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych oraz od uczestników studiów doktoranckich- Zarządzenie nr 33/2021 2021-04-30 11:39:27
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/2021 - zarządzenie nr 70/2020 2021-03-23 15:45:02
zmiana Regulaminu organizacyjnego - obowiązująca od 27.01.2021 2021-01-28 15:08:24
Zarządzenie nr 91 z 2020 2020-11-05 11:56:48
zmiana Regulaminu organizacyjnego - obowiązująca od 19.10.2020 2020-10-19 09:10:55
zmiana Regulaminu organizacyjnego - obowiązująca od 01.07 i 01.10.2020 2020-06-26 14:05:46
Zwolnienie z opłat za pokoje studenckie w domach studenckich za kwiecień 2020 r. 2020-04-30 22:15:04
Zwolnienie z opłat za pokoje studenckie w domach studenckich za maj 2020 r. i innych ulg dotyczących opłat za akademiki - zarządzenie 33/2020 2020-04-30 22:12:21
Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych oraz od uczestników studiów doktoranckich- zarządzenie nr 28/2020 2020-04-30 22:08:37
Opłaty za studia pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 2020-04-30 22:04:58
Opłaty za studia pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 2020-04-30 22:03:41
Opłaty za pokoje studenckie w domach studenckich w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. - zarządzenie nr 27/2020, z późn. zm. 2020-04-30 21:48:58
zmiana Regulaminu organizacyjnego - obowiązująca od 10.12.2019 2019-12-10 13:01:36
amendment to Order No 19/2019 issued by the Rector of the Maritime University of Szczecin of 30.04.2019 on fees for studies, paid by students admitted for studies in the academic year 2019/2020 2019-10-16 09:09:50
Tuition fees to be paid by students admitted in the academic year 2019/2020 2019-10-16 09:08:56
Zarządzenie Rektora nr 34/2019 - obowiązujące od 01.10.2019 2019-09-18 10:07:10
Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 2019-04-30 13:17:52
Opłaty za studia pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 2019-04-30 13:16:20
Opłaty za pokoje studenckie w domach studenckich w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. - zarządzenie nr 16/2019 2019-04-26 13:38:39
Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i latach wcześniejszych oraz od uczestników studiów doktoranckich- zarządzenie nr 18/2019 2019-04-26 13:34:33
Opłaty za usługi edukacyjne - zarządzenie nr 23 z 2018 r. z późn. zm. 2018-09-26 14:21:59
Zarządzenie Rektora nr 15/2013 2018-09-24 14:39:49
Zarządzenie Rektora nr 40/2017 2018-09-24 13:51:39
Zarządzenie Rektora nr 40/2017 2018-09-24 13:50:07
Instrukcja archiwalna 2018-07-24 11:03:33
Zgłaszanie skarg i wniosków 2018-07-24 11:01:31
Instrukcja kancelaryjna 2018-07-24 10:55:51