Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
zmiana programu studiów niestacjonarnych II. stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - pismo okólne z 2021 r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr 34/2021 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 2021-07-05 22:11:40
zmiana programu studiów stacjonarnych II. stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - pismo okólne z 2021 r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr 33/2021 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 2021-07-05 22:10:36
program studiów I stopnia dla kierunku Inżynieria Eksploatacji - pismo okólne nr 14 z 2021 r. 2021-07-05 21:56:47
Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie od roku 2025/2026 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego- pismo okólne nr 23/2021 2021-06-30 12:09:15
zmiana uchwały nr 34 z 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego - pismo okólne nr 22 z 2021r. 2021-06-30 12:06:37
program studiów niestacjonarnych I stopnia dla kierunku Mechatronika - ESE- pismo okólne nr 26 z 2021 2021-06-30 07:42:44
program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Mechatronika - MiEP- pismo okólne nr 24 z 2021 2021-06-29 15:12:42
Zmiany w warunkach i trybach rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 - pismo okólne nr 17/2021 z dnia 20.05.2021 r. 2021-05-25 12:23:14
Zmiany w warunkach i trybach rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 - pismo okólne nr 4/2021 z dnia 24.03.2021 r. 2021-03-30 14:46:39
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej dla rozpoczynających kształcenie w roku 2021/2022 2021-03-25 15:13:48
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok 2021/2022 2021-03-25 15:11:32
Zasady i tryb rekrutacji na studia - pismo okólne nr 56 z 2020 2020-12-21 12:42:00
Pismo okólne nr 46 z 2020 2020-11-05 11:46:15
Zasady i tryb przyjmowania na studia - pismo okólne nr 31 z 2020 (obowiązujące) 2020-05-21 13:09:24
program studiów I stopnia dla kierunku Teleinformatyka - pismo okólne Nr 26/2020 2020-05-04 09:58:49
Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Morskiej w Szczecinie ważny do 30.09.2023 r. 2020-03-20 10:53:56
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok 2020/2021 2020-01-21 11:04:01
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej dla rozpoczynających kształcenie w roku 2020/2021 2020-01-21 11:02:56
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osobom, które rozpoczęły w Uczelni studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2020-01-17 14:27:27
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego A.Ubowskiej 2019-11-26 11:35:10
Uchwała Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ubowskiej z dnia 24.10.2019 2019-10-25 14:20:22
RULES and REGULATIONS OF STUDIES AT THE MARITIME UNIVERSITY IN SZCZECIN 2019-10-16 09:05:39
zmiana programu studiów I stopnia dla kierunku Logistyka - pismo nr 50 z 2019 2019-09-26 09:53:00
zmiana programu studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn - pismo okólne nr 48 z 2019 2019-09-26 09:50:04
program studiów I stopnia dla kierunku Oceanotechnika - pismo nr 24 z 2019 2019-07-12 16:07:23
program studiów II stopnia dla kierunku Oceanotechnika - pismo nr 25 z 2019 2019-07-12 16:06:41
program studiów II stopnia dla kierunku Geoinformatyka - pismo nr 26 z 2019 2019-07-12 16:05:35
program studiów I stopnia dla kierunku Geodezja i Kartografia - pismo nr 27 z 2019 2019-07-12 16:03:47
program studiów I stopnia dla kierunku Transport - pismo nr 28 z 2019 2019-07-12 16:02:20
program studiów I stopnia dla kierunku Mechatronika - pismo nr 35 z 2019 2019-07-12 15:50:14
program studiów I stopnia dla kierunku Logistyka - pismo nr 36 z 2019 2019-07-12 15:47:01
program studiów I stopnia dla kierunku Transport - pismo nr 37 z 2019 2019-07-12 15:45:29
program studiów II stopnia dla kierunku Transport - pismo nr 38 z 2019 2019-07-12 15:44:46
program studiów I stopnia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pismo nr 40 z 2019 2019-07-12 15:35:56
program studiów II stopnia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pismo nr 41 z 2019 2019-07-12 15:34:48
Zmiana programu studiów dla kierunku Żegluga śródlądowa - pismo nr 30 z 2019 2019-07-12 15:28:52
Organizacja potwierdzania efektów uczenia się 2019-07-12 15:16:45
Zasady i tryb przyjmowania laureatów olimpiad stopnia centralnego na studia - pismo okólne nr 24 z 2018 2018-12-19 14:24:39
Pismo okólne nr 17 z 2018 2018-10-25 14:21:14
Pismo okólne nr 16 z 2018 2018-10-25 14:16:48
Pismo okólne nr 7 z 2015 2018-09-24 14:34:34
Strategia Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie na lata 2021-2030 2018-08-30 14:00:58