Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzone rejestry

Rejestr uchwał Senatu i Rejestr skarg i wniosków prowadzi Biuro Rektora w siedzibie Uczelni pok. nr 3, tel. 4809 500, email: rektor@am.szczecin.pl

Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych i Rejestr kontroli zewnętrznych prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny w siedzibie Uczelni pok. nr 6, tel. 4809 504, email: rop@am.szczecin.pl

Ewidencję kosztów ponoszonych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz Ewidencję dyplomów doktorskich i habilitacyjnych prowadzi Dział Nauki w siedzibie Uczelni, pok. nr 103, tel. 4809 305, 554, email: rb@am.szczecin.pl

Rejestr chronionych własności intelektualnych Uczelni, Rejestr złożonych wniosków patentowych i udzielonych patentów, Rejestr złożonych wniosków i umów dot. projektów europejskich prowadzi Centrum Projektów i Innowacji w siedzibie Uczelni, pok. nr 25, tel. 4809 480, 4809 696, 4809 818

Ewidencję wydawnictw periodycznych i zwartych Uczelni prowadzi Dział Wydawnictw w siedzibie Uczelni przy ul. Starzyńskiego 8, pok. nr 106b, tel. 4809 616, email: bw@am.szczecin.pl

Ewidencja studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni prowadzi Dział Spraw Studenckich w siedzibie Uczelni, pok. nr 63, tel. 4809 855, email: ns@am.szczecin.pl

Rejestr organizacji studenckich i organizacji doktoranckich prowadzi Dział Kształcenia w siedzibie Uczelni, pok. nr 109, tel. 4809 350, 4809 755 email: rn@am.szczecin.pl

Rejestr umów z podmiotami zagranicznymi oraz Rejestr organizacji, których członkiem jest Uczelnia prowadzi Dział Rozwoju w siedzibie Uczelni, pok. nr 8-9, tel. 4809 990, email: ri@am.szczecin.pl 

Rejestr zamówień publicznych prowadzi Dział Zamówień Publicznych w siedzibie Uczelni, pok. nr 250-252, tel. 4809 321 email: bzp@am.szczecin.pl

Ewidencję archiwum zakładowego prowadzi Archiwum Zakładowe w Bibliotece Głównej Uczelni ul. Henryka Pobożnego 11, pok. 510, tel. 4809 704, email bg@am.szczecin.pl

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i Rejestr kategorii przetwarzania prowadzi Dział Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji/Inspektor Ochrony Danych w siedzibie Uczelni, pok. 205, tel. 4809 311, email: iod@am.szczecin.pl, i udostępnia na żądanie organu nadzorczego.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 09 2019 14 09 31 udostepnianie dokumentacji z archiwum.doc (DOC, 61.50Kb) 2019-09-19 14:09:31 190
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Abramowska

Data wytworzenia:
24 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Abramowska

Data publikacji:
24 lip 2018, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Abramowska

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 14:05