Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Majątek Uczelni w latach 2002-2022

Forma własności: własność państwowych osób prawnych
Majątek Politechniki Morskiej w Szczecinie:

Stan na dzień 31.12.2022 r.:
 Majątek Politechniki Morskiej w Szczecinie 195 782 637,68 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)  148 498 992,19 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   47 283 645,49 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 166 093 161,09 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)  111 867 237,07 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   54 225 924,02 zł

Stan na dzień 31.12.2020 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 158 180 249,85 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)  103 667 336,40 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   54 512 913,45 zł

Stan na dzień 31.12.2019 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 146 222 064,74 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)   102 279 961,64 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   43 942 103,10 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 124 421 268,60 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     81 072 170,84 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   43 349 097,76 zł

Stan na dzień 31.12.2017 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 115 349 661,02 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     82 215 557,72 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   33 134 103,30 zł


Stan na dzień 31.12.2016 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 114 328 332,69 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     84 392 233,28 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   29 936 099,41 zł


Stan na dzień 31.12.2015 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 125 764 693,90 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   87 815 993,89 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   37 948 700,01 zł
 

Stan na dzień 31.12.2014 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 139 374 531,03 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   91 180 389,60 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   48 194 141,43 zł
 

Stan na dzień 31.12.2013 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 133 127 005,44 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   79 764 126,59 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   53 362 878,85 zł
 

Stan na dzień 31.12.2012 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 126 282 051,82 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   75 911 937,79 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   50 370 114,03 zł
 

Stan na dzień 31.12.2011 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 122 047 939,30 zł
z tego: 
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   73 323 532,04 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   48 724 407,26 zł
 

Stan na dzień 31.12.2010 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie 104 708 955,75 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)   66 827 801,96 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   37 881 153,79 zł
 

Stan na dzień 31.12.2009 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   99 147 668,14 zł
z tego:
 a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)   59 763 138,71 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   39 384 529,43 zł

Stan na dzień 31.12.2008 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   95 054 309,06 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     58 061 778,99 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   36 992 530,07 zł
 

Stan na dzień 31.12.2007 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   89 989 175,03 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     57 920 381,61 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   32 068 793,42 zł
 

Stan na dzień 31.12.2006 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   82 371 819,09 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     54 906 519,55 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   27 465 299,54 zł
 

Stan na dzień 31.12.2005 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   71 573 146,76 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     43 951 242,44 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   27 621 904,32 zł
 

Stan na dzień 31.12.2004 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   69 180 318,16 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     45 217 009,20 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   23 963 308,96 zł
 

Stan na dzień 31.12.2003 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   67 618 574,11 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     48 239 289,87 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   19 379 284,24 zł
 

Stan na dzień 31.12.2002 r.:
 Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie   68 771 375,69 zł
z tego:
a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)     52 224 897,83 zł
b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)   16 546 477,86 zł


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Bortnowska

Data wytworzenia:
23 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Abramowska

Data publikacji:
25 lip 2018, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Bortnowska

Data aktualizacji:
17 lip 2023, godz. 11:27