Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

konkurs na stanowisko asystenta w KEiT, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Szczecin, 04.11.2021r.

 

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

dnia 06.12.2021 r. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, 1 etat, czas określony.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie AMS.

Kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat:

 • ukończone studia II stopnia w wynikiem co najmniej dobrym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub elektrotechnika i elektronika,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • umiejętności dydaktyczne,
 • gotowość do podjęcia pracy naukowej,
 • umiejętności z zakresu programowania oraz obsługi programów użytkowych i inżynierskich,
 • znajomość  projektowania systemów Internetu rzeczy, systemów automatyki (systemów wbudowanych),
 • umiejętność projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie wszelkich certyfikatów zawodowych.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

 • podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy,
 • życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

            Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 894.

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie AMS procedury zatrudnianiana stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Stojek

Data wytworzenia:
04 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Justyna Stojek

Data publikacji:
04 lis 2021, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Stojek

Data aktualizacji:
04 lis 2021, godz. 11:27